Palvelut

Työyhteisösovittelu lähtee liikkeelle sinun yhteydenotostasi. Keskustelemme yhdessä ja luottamuksella tilanteestasi ja tarpeistasi

Tarjoamaani sovitteluun kuuluvat:

  • Henkilökohtainen yhteydenotto jokaiseen osallistujaan ja tuki läpi koko prosessin
  • Yhteinen alkutilaisuus kaikille
  • Henkilökohtaiset keskustelut jokaisen osallistujan kanssa
  • Yhteinen keskustelutilaisuus, tarvittaessa useampi
  • Ainakin yksi seurantatilaisuus

Sovittelun kestoon vaikuttaa osallistujien määrä ja tapaamisten määrä. Lyhimmillään sovittelu vaatii 15–20 tuntia, pituus riippuu konfliktin luonteesta ja osallistujien määrästä.

Sovittelun kesto ja hinta sovitaan aina yhdessä tilaajan kanssa.

Koin että tapasi ohjata sovittelutilanteissa toi meille kaikille turvaa vaikeiden asioiden käsittelyyn.”

Minusta sovittelulla oli positiivista vaikutusta myös sovittelun ulkopuoliseen tilanteeseen työpaikalla.”

Palautetta työyhteisösovitteluuni osallistuneilta