Työyhteisösovittelu

Kaikilla työpaikoilla on ajoittain ristiriitoja. Näitä voidaan ehkäistä ennalta rakentamalla toimivaa työyhteisöä ja vuorovaikutusta. Avoin ja toimiva työyhteisö auttaa ratkaisemaan ongelmat ennen kuin ne kasvavat hallitsemattomiksi.

Aina tämä ei kuitenkaan riitä. Ristiriidat ovat arkipäivää vuorovaikutuksessa, ja välillä ne pitkittyvät ja monimutkaistuvat.

Työyhteisösovittelussa ristiriitatilannetta käsitellään ratkaisukeskeisesti. Tavoitteena on ristiriidan ratkaisu ja työrauhan palauttaminen. Lisäksi sovittelu antaa mahdollisuuden oppia parempia toimintatapoja ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Yhteinen työyhteisökonfliktin käsittely ja ratkaisun löytäminen avaa myös mahdollisuuden toimia paremmin jatkossa.

Puolueeton ja työyhteisön ulkopuolinen sovittelija tukee ratkaisun ja sovun löytymistä. Sovittelija tarjoaa turvallisen ympäristön yhteiselle keskustelulle.

Kuvituskuva

Tarjoamani työyhteisösovittelumalli edustaa restoratiivista koulukuntaa. Osallistujia autetaan ja tuetaan ratkaisun ja parempien toimintatapojen löytämisessä ja työrauhan palauttamisessa.

Millaisiin tilanteisiin työyhteisösovittelu sopii? Ristiriidat ja toimimaton vuorovaikutus voivat näkyä monin eri tavoin:

  • Onko työpaikallasi haastava ristiriitatilanne, johon ei löydy ratkaisua?
  • Onko keskinäistä syyttelyä, vastakkainasettelua, kuppikuntia?
  • Onko teillä vaikeuksia toimia yhdessä ja sitoutua yhteisiin tavoitteisiin?

Ristiriitoihin kannattaa puuttua:

  • Yhteistyö toimii ja ratkaisuja syntyy
  • Työntekijät toimivat tuottavasti ja tavoitteet saavutetaan
  • Työntekijät sitoutuvat työpaikkaan, vaihtuvuus vähenee ja vetovoima lisääntyy
  • Pahoinvointi, stressi ja kuormitus vähenevät

…Sovittelun myötä tuntui, että omat hartiat laskeutuivat ja vastakkainasettelu ja virheiden etsintä vähentyi myös koko työyhteisön tasolla.

Palautetta työyhteisösovitteluuni osallistuneelta