Tietoja minusta

Olen Simo Aravuori, työyhteisösovittelija. Olen toiminut koko työurani erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisissa ristiriitatilanteissa. Ensin pitkään yhteiskuntaopin ja psykologian opettajana, sitten kokoaikaisena työsuojeluvaltuutettuna, ja nyt myös työyhteisösovittelijana.

Simo Aravuori

Olen kouluttanut pitkään työhyvinvointia ja sen osa-alueita. Kierrän jatkuvasti työyhteisöissä puhumassa kuormituksesta ja palautumisesta, vuorovaikutuksesta ja yhdessä toimimisesta.

Olen toiminut myös kymmeniä vuosia eri taloyhtiöiden hallituksissa, erityisesti puheenjohtajana. Erilaisten taloyhtiöiden puheenjohtajana olen kohdannut monenlaisia tilanteita ja ihmisiä, osakkaista vuokralaisiin ja isännöitsijöistä urakoitsijoihin.

LinkedIn-profiilini

Koulutukset

Jäsenyydet

Arvoni työyhteisösovittelijana

Työyhteisösovittelu perustuu selkeisiin arvoihin. Minulle tärkeitä arvoja ovat:

Luottamuksellisuus

Kaikki työyhteisösovittelussa esille nostetut ja keskustellut asiat ovat luottamuksellisia.

Ihmisarvon kunnioitus

Jokainen osallistuja on tärkeä ja jokaisen ajatuksia arvostetaan.

Tasapuolisuus

Jokaisella on oikeus puhua ja jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Ratkaisukeskeisyys

Sovittelulla on yhteinen päämäärä. Koko prosessia ohjaa tietoisuus tästä.

Psykologinen turvallisuus

Jokainen voi kertoa ajatuksistaan ilman pelkoa seurauksista.